آشنایی با دوره ICDL (هفت مهارت کامپیوتر)

آشنایی با دوره ICDL (هفت مهارت کامپیوتر)

دوره ICDL چیست؟ واژه ICDL مخفف International Computer Driving Licence مهارت هفت گانه در زمینه کامپیوتر می باشد. یادگیری مهارت های هفت گانه ICDL نشانگر تبحر در مهارتهای کامپیوتری است. اهمیت یادگیری و کاربرد مهارت های هفت گانه ICDL به…