تبلیغات گوگل (Google Adwords)

Google Adwords یکی از سرویس های تبلیغاتی گوگل می باشد. گوگل ادز که آن را با نام Google Adwords نیز می شناسند، روش تبلیغاتی گوگل می باشد که سایت های متقاضی را از طریق دیگر سایت ها و ابزار های…