تفاوت بورس و فرابورس

تفاوت بورس و فرابورس

هشت تفاوت اصلی بازار بورس و فرابورس (همراه با جدول تفاوت این دو بازار در شرایط پذیرش شرکت‌ها) تعریف فرابورس چیست؟ تا قبل از راه‌اندازی فرابورس، دستیابی سریع و آسان به بازار اوراق بهادار برای تعداد عمده‌ای از شرکت‌های سهامی…