ارائه راه حل سریع برای ۹ مشکل روشن نشدن کامپیوتر یا لپتاپ

ارائه راه حل سریع برای ۹ مشکل روشن نشدن کامپیوتر یا لپتاپ

این مطلب مربوط به رایانه های رومیزی/لبتاب و شایع ترین علل روشن نشدن آن می باشد. اگر مطمئن نیستید که کامپیوتر شما روشن است یا نه، می توانید با قرار دادن فن در داخل کامپیوتر یا استفاده از فن هایی…