تبدیل فایل پاورپوینت به ویدیو

تبدیل فایل پاورپوینت به ویدیو

چگونه فایل پاورپوینت را به ویدیو مبدل کنیم؟ فایل پاورپوینت به منظور پرزنت و ارائه طراحی می گردد و ما می توانیم این فایل را به ویدیو تبدیل کنیم و از ویدیوی آن هم استفاده کنیم. اگر از کاربران Microsoft…