بلاک اینستاگرام

بلاک اینستاگرام

اینستاگرام اجازه ی مشاهده ی افرادی که شما را بلاک کرده اند یا شما آن ها را بلاک کرده اید را نمی دهد. از آنجایی که اینستاگرام در زمینه ی حریم خصوصی بسیار سختگیرانه عمل می کند، چنین اجازه ای…