بازی های مخفی گوگل

بازی های مخفی گوگل

یکی از ویژگیهای سرگرم کننده موتور جستجو گوگل بازیهای مخفی می باشد که بدون نصب می توانید آنها را اجرا نمایید. بازی های ساده ای که برای تمام کاربران دهه شصتی یک نوع خاطره به حساب می آید . در…