بازی های مخفی سیستم عامل مک

بازی های مخفی سیستم عامل مک

ما در این مقاله به شما بازی های مخفی مربوط به سیستم عامل مک را معرفی می کنیم که ترفند بسیار جالبی برای حرفه های ها می تواند باشد. ابزار ترمینال (Terminal) در سیستم‌عامل مک شباهتی زیاد به خط فرمان…