بازیابی سریع اطلاعات

بازیابی سریع اطلاعات

ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد که از رایانه شخصی خود، فایل مهمی را سهوا یا عمدا حذف کرده باشید و بعد از مدتی دوباره به آن نیاز پیدا کرده اید. نوع سیستم ذخیره سازی هارد درایو ها در…