اوراق بهادار (Securities)

اوراق بهادار (Securities)

اوراق بهادار (Securities) یک ابزار مالی (leverage)  قابل داد و ستد و عوض داری است که دارای ارزش مالی می باشد. به بیان دیگر هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل‌و‌انتقال برای مالک آن باشد.

 تفاوت بورس و فرابورس

تفاوت بورس و فرابورس

هشت تفاوت اصلی بازار بورس و فرابورس (همراه با جدول تفاوت این دو بازار در شرایط پذیرش شرکت‌ها) تعریف فرابورس چیست؟ تا قبل از راه‌اندازی فرابورس، دستیابی سریع و آسان به بازار اوراق بهادار برای تعداد عمده‌ای از شرکت‌های سهامی…