روشهای موثر جهت افزایش سرعت کامپیوتر/ لپتاب ویندوزی

برای اینکه سرعت کامپیوتر افزایش یابد باید ابتدا مشکل را تشخیص دهید. مشکل می تواند به برنامه هایی که در پیش زمینه در حال اجراست مربوط باشد یا به دلیل تعداد زیادی افزونه که بر روی مرورگر نصب شده یا…