اتمام زود هنگام  بسته های اینترنت

اتمام زود هنگام  بسته های اینترنت این روزها هکر ها و ویروس های زیادی معرفی می شود که در محیط اینترنت و گوشی‌های هوشمند برای تخریب و سرقت اطلاعات کاربران سو استفاده می نمایند بتازگی محققان اثبات کرده اند که تمام…