شاتوت و خواص مفید

شاتوت و خواص مفید

شاتوت و خواص مفید آن شا‌توت خواص مفیدی برای سلامت دارد، از جمله جلوگیری از عفونت ‌های دستگاه ادراری، سرطان، بیماری‌ های وابسته به سن و سکته مغزی. شا‌توت نوعی از توت است که اصل آن از ایران است. بین…