نمایش 1-3 از 3 نتیجه

آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL ویژه فرهنگیان

آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL ویژه فرهنگیان

محتوای این دوره کاملا متناسب با سرفصل های مورد نیاز گروه فرهنگیان تنظیم و

بسته جامع تخصصی 142 ساعت آموزش ضمن خدمت معلمان

بسته جامع تخصصی 142 ساعت آموزش ضمن خدمت معلمان

بسته جامع تخصصی 142 ساعت آموزش ضمن خدمت معلمان و دانشجومعلمان، قابل ثبت در