نمایش 1-8 از 8 نتیجه

کارآفرینی

کارآفرینی

آموزش کارآفرینی تاکید بر ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی دارد که افراد برای راه‌اندازی، رشد

پایداری سازی مشاغل

پایداری سازی مشاغل

آموزش پایدارسازی مشاغل در جهت افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت تولیدات و محصولات و...

کسب و کار در کلاس جهانی (پک جامع)

کسب و کار در کلاس جهانی (پک جامع)

اولین پکیج عملیاتی کسب و کار در کلاس جهانی با تدریس دکتر علیرضا یوسفی

کسب و کار در کلاس جهانی (مقدماتی)

کسب و کار در کلاس جهانی (مقدماتی)

اولین پکیج عملیاتی کسب و کار در کلاس جهانی با تدریس دکتر علیرضا یوسفی

کسب و کار در کلاس جهانی (متوسطه)

کسب و کار در کلاس جهانی (متوسطه)

اولین پکیج عملیاتی کسب و کار در کلاس جهانی با تدریس دکتر علیرضا یوسفی

کسب و کار در کلاس جهانی (پیشرفته)

کسب و کار در کلاس جهانی (پیشرفته)

اولین پکیج عملیاتی کسب و کار در کلاس جهانی با تدریس دکتر علیرضا یوسفی