نمایش 1-9 از 31 نتیجه

کارآفرینی

کارآفرینی

آموزش کارآفرینی تاکید بر ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی دارد که افراد برای راه‌اندازی، رشد

پایداری سازی مشاغل

پایداری سازی مشاغل

آموزش پایدارسازی مشاغل در جهت افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت تولیدات و محصولات و...

برنامه ریزی توسعه فردی

برنامه ریزی توسعه فردی

جهت مشاهده ویدیو به زبانه “برنامه آموزشی” مراجعه کنید!

تفکر خلاق

تفکر خلاق

جهت مشاهده ویدیو به زبانه “برنامه آموزشی” مراجعه کنید!

مدیریت استرس و اضطراب

مدیریت استرس و اضطراب

جهت مشاهده ویدیو به زبانه “برنامه آموزشی” مراجعه کنید!

تکنیک های سخنوری

تکنیک های سخنوری

جهت مشاهده ویدیو به زبانه “برنامه آموزشی” مراجعه کنید!

مهندسی عشق

مهندسی عشق

جهت مشاهده ویدیو به زبانه “برنامه آموزشی” مراجعه کنید!